Personel Alımı

10 bin lira maaşla 3 üniversiteye akademik personel alımı yapılacak! Başvuru şartları açıklandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında en az 10 bin lira maaşla 3 üniversite tarafından akademik personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye’de akademi dünyasında yayımlanacak personel alım ilanlarını bekleyenler için Resmi Gazete’de yeni akademik personel alım ilanı yayımlandı.

TED Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.

TED Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanında, “Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.” denildi.

Ayrıca Işık Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilanda, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Son olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanında ise, “Üniversitemiz akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır” denildi.

Işık Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru yapacak adayların başvuru evrakları ve başvuru bilgileri şöyle:

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 9. Maddesinde belirtilen evrakları 6 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir. Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

AKADEMİK PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 Sayılı Kanun’un 48 inci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.

2. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.

3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.

4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet: Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir