Personel Alımı

100 Büro Personeli Alınacak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı! Son Gün 2 Kasım!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 100 personel alınacak. 100 büro personel adayının başvuruda bulunması için son gün 2 Kasım 2021 olarak belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 büro personeli alımının detayları…

Başvuru Detayları

Lisans  düzeylerinde  tercih  yapılabilecek  sözleşmeli  personel  pozisyonlarının  bulunduğu KPSS-2021/8   Tercih   Kılavuzu,   ÖSYM’nin   internet   sitesinde   27.10.2021   tarihi   itibariyle yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına  (2020-KPSS  Lisans)  girmiş  olan  adayların  sınav  sonuçları  kullanılacaktır.  Adaylar, tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin  internet  sitesi  üzerinden  T.C.  Kimlik  Numarası  ve  şifresini  girerek  yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 2 Kasım  2021 tarihinde saat 23.59’da  sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre  sözleşmeli  personel  statüsünde  çalışmakta  iken;  hizmet  sözleşmeleri  sona  erenler  veya  bu kılavuzdaki  sözleşmeli  pozisyonlara  yerleştirilmek  üzere  tercih  yapanlar  hakkında  657  sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesinde  (*)  ve  06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle    kurumlarınca    sözleşmelerinin    feshedilmesi    veya    sözleşme    dönemi    içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam  edilemezler.”  (**)  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  ek  1  inci maddesinin  3  ve  4  üncü  fıkralarında  yer  alan  hükümler:  “…Sözleşmeli  personelin,  hizmet sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmesinin  feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir  yıl  geçmedikçe  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim  durumu  itibariyle  ihraz  edilen  ve  ekli  4  sayılı  cetvelde  yer  alan  unvanlara ilişkin   pozisyonlara   ek   4   üncü   madde   çerçevesinde   atanmak   suretiyle   unvan   değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz  boş  pozisyon  bulunmaması  veya  en  az  bir  yıllık  fiili  çalışma  şartını  karşılayamaması nedenlerinden  herhangi  birine  bağlı  olarak,  Ek  3  üncü  maddenin  (b)  veya  (c)  bendi  hükmü kendilerine  uygulanamayanlardan,  tek taraflı  feshedenler,  bir  yıllık  süre  şartına tabi  tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

İlgili Makaleler