GündemPersonel Alımı

112 Acil Çağrı Merkezlerine personel alınacak! Başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezlerine personel alınacağı açıkladı. Bakan Soylu’nun bu açıklamasından sonra 112 Acil Çağrı Merkezi başvuru şartları merak konusu oldu. İşte Bakan Soylu’nun açıklaması ve başvuru detayları…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün acil numaraların tek numara üzerinde birleştirileceği ve 110, 155, 156, 178 gibi numaraların 112’de toplanacağını açıklamıştı. Bakan Soylu açıklamalarına personel alımını da ekledi. Soylu’nun açıklamalarına göre, 112 acil çağrı merkezlerine personel alımları gerçekleştirilecek.

İhtiyacımız olan alana göre alım yapacağız

Bakan Soylu konuya ilişkin olarak, “Maliye ve Hazine Bakanlığı’mızın da uygun görüşü ile sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile oraya da personel alınacak. Arkadaşlarımızla karar verdik. Bunun önemli bir bölümünü acil çağrı hizmet eğitimi gören okullardan alacağız. Yani orayı da esas itibarıyla değerlendirmek için alıma çıkarken de acil çağrı hizmeti gören okullardan personel alacağız. İhtiyacımız olan alana göre alım yapacağız. Eğitimini alan profesyonel, bu konuda önemli ölçüde çaba sarf eden bir anlayışı ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Başvuru şartları nelerdir?

2019 yılında yayımlanan ve bin 200 kişinin istihdam edileceği ifade edilen ilanda, 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere şu şartlar aranmıştı;

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

3- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler