GündemKamu Haberleri

2001-2017 yılları arasında Türkiye’nin 425 bin hektar ormanlık alanı yok oldu!

‘’Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsünün Birleşmiş Milletler dâhil 40’tan fazla kurumla birlikte hazırladığı uydu verileri ve diğer bilgileri derleyen Küresel Orman Takip Ve Uyarı Sistemi’ne göre, 2001-2017 yılları arasında Türkiye’nin tam 425 bin hektar ormanlık alanı yok oldu’’ diyen İYİ Parti Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, AK Parti Milletvekillerine seslenerek ‘’ Maalesef, azalmanın temel nedeni ise çıkardığınız yasalar’’ dedi. Çulhaoğlu şu bilgi paylaşımlarında bulundu;

25 KEZ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bir AK PARTİ klasiği olan torba yasa tekniğini kullanarak 6831 sayılı Orman Kanunu ile 7139 sayılı Kanun’un maddelerinde “kamu yararı” adı altında orman alanlarında maden, turizm, enerji yatırımlarına izin veren, orman alanlarının amaç dışı kullanılmasıyla ilgili AK PARTİ döneminde tam 25 kez değişiklik yaptınız. Evet, değerli arkadaşlar, tam tamına 25 kez.

MADEN İŞLETMECİLİĞİ İZNİ ALAN ŞİRKETLER

Kanun ve ilgili yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle yeni kullanımlar için orman alanları kâğıt üstünde olmasa da fiilen azaltıldı. Açık alan işletme izni ve ruhsatı alan şirketler binlerce hektar birinci derece orman alanlarındaki su kaynaklarının yok olmasına, kirlenmesine ve erozyona sebep oldular. Altın madeni için binlerce hektar ormanın yok olmasına Kaz Dağları ormanlarını örnek gösterebiliriz.

SİYANÜRLE ALTIN MADENİ ÇIKARMA

Siyanürle yapılan altın madeni çıkarma faaliyetleri önemli su kaynaklarını kullanılmaz hâle getirmiştir. Ormanların yukarı havzalarında son yıllarda hidroelektrik santrali izin ve ruhsatları binleri aşmıştır. Bu nedenle de endemik bitki ve balık türleri yok edildiği gibi, bu derelerden içme ve kullanma suyu olarak faydalanan orman köylüleri hayati zarar görmektedir. Dünyanın gıptayla baktığı doğa zenginliğimiz kıyı ormanlarımız ve denizlerimizin en güzel yerleri, son on sekiz yılda yerleşim ve özel kullanımlar için tahrip edilip âdeta yağmalanmıştır.

ORMANLARIMIZIN ALANI GENİŞLETİLMELİDİR

Yapılması gerekenler, öncelikle güncel sistematik veri eksikliği giderilmeli ve 25 akarsu havzamız için arazi etüt ve kullanım haritaları hazırlanmalı ve ekosistem temelli bir yaklaşımla gereğine uygun üretim planlaması katılımcı bir anlayışla acilen uygulamaya konulmalıdır. Orman ağaçlandırma çalışmalarına hız verilerek alan olarak ormanlarımızın alanı genişletilmelidir. Daha önce kaldırılan veya özel şahıslara satılan orman içi ve dışı fidanlıklar en kısa zamanda tekrar tesis edilmeli, eski teknik ve uygulama gücüne kavuşturulmalıdır. Bunun için bu iktidar döneminde kapatılan orman muhafaza memurluğu, orman ağaçlandırma memurluğu, orman teknik elemanları yetiştiren okullar en kısa sürede açılmalı, eski gücüne kavuşturulmalıdır.

ORMAN İŞÇİLİĞİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

AK PARTİ’nin yaptığı en kötü uygulamalardan biri de Büyükşehir Yasası’yla orman köylerimizin mahalle statüsüne dönüştürülmesidir ve orman işçiliğinin özelleştirilmesidir. Ormanların sürdürülebilir yönetimi ve korunması için ülkemizdeki 7 milyonu aşkın orman köylüsünün kalkındırılması ve bu köylerde artan göçün önüne geçmek için orman faaliyetlerini yürütecek personelin istihdamında orman muhafaza memuru, üretim işçisi, ağaçlandırma ve bakım işçilerinin kesinlikle orman köylüsü olma şartı geri getirilmelidir.

Orman Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Yaban Hayatı Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünün kapatılan birimleri tekrar açılarak Orman Bakanlığı tek bakanlık olarak ayrılmalı ve bu kurumlar Orman Bakanlığı çatısı altında eski gücüne ve yararlı faaliyetlerine kavuşturulmalıdır.

İlgili Makaleler