Personel Alımı

2020-2021 yılı Zabıt Katibi alımları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alımları başladı mı? Zabıt Katibi başvuru şartları nelerdir? 2020- 2021 Zabıt Katibi maaşı ne kadar?

Adalet Bakanlığında zabıt katibi olmak isteyen vatandaşlar alımların ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. 2020 KPSS lisans sonuçlarının açıklanması ile beraber alımlar için de araştırmalar başladı. Peki, 20202021 yılı Zabıt Katibi alımları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alımları başladı mı? Zabıt Katibi başvuru şartları nelerdir? 2020- 2021 Zabıt Katibi maaşı ne kadar?

Bu sene kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar KPSS sonuçlarının açıklanması ile beraber alım ilanlarını araştırmaya başladılar. Adalet Bakanlığı kaynakları 10 bin personel alımı yapılacağı bilgisini vermişti. Bu nedenle Zabıt Katibi kadrosuna yapılacak personel alımında sayının 2500-3000 olması bekleniyor. Ancak Zabıt Katibi için bakanlık tarafından henüz resmi bir ilan verilmedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 37 sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilana çıktı. Bu gelişmeler nedeniyle önümüzdeki haftalarda bakanlığın yeni personel alımları için ilana çıkması bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alım ilanlarına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

2020 Zabıt Katibi maaşı ne kadar?

Zabıt Katibi maaşı memur maaşı zam oranlarına göre artış göstermektedir. Lisans mezunu Zabıt Katibi 3,927 TL maaş alır. 2021 yılı Zabıt Katibi maaşlarının ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Ancak 2021 yılı için Zabıt Katibi maaşlarına %3+3 oranında zam uygulanması bekleniyor.

İlgili Makaleler