GündemKamu Haberleri

25 Mart 2021 Perşembe Resmi Gazete yayımlandı

Herkesin merak ettiği kararların yer aldığı 25 Mart 2021 Perşembe Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete içerisinde yeni kararların yer aldığı görüldü.

Türkiye’de yaşayan herkesi yakından ilgilendiren kararların yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı. 25 Mart 2021 Tarihli ve 31434 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanarak alınan kararların yürürlüğe girdiği bildirildi.

25 MART SALI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Resmi Gazete içerisinde ilk başta Yürütme ve İdare Bölümü başlığı altında Milletlerarası Andlaşmalar kısmında 2 farklı andlaşma yer aldığı görüldü. Resmi Gazete’de yayımlanan andlaşmalar şöyle:

Üye Devletlerin Türk Kültür ve Mirası Vakfı Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3744)

Üye Devletlerin Türk Akademisi Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3745)

YENİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yeni Cumhurbaşkanı kararı yer adlı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı kararları şöyle:

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3743)

Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3746)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3753)

YÖNETMELİKLERDE FLAŞ DEĞİŞİKLİK

Ayrıca Yönetmelikler kısmında 4 farklı yönetmelik kararı yer aldığı görüldü. Yönetmelik kararları arasında ilk olarak Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer alırken diğer yönetmelik kararları sırası ile şöyle:

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Öte yandan Yürütme ve İdare Bölümü başlığı altında Tebliğler kısmında İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/71, 72, 73, 74, 75), Sigara Filtresi Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (No: 2021/13) İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4), Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30) ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/31) yer aldığı görüldü

AYM KARARLARI

Ayrıca son olarak Yürütme ve İdare Bölümü başlığı altında Anayasa Mahkemesi kararları yer aldı. AYM kararlarında ise Anayasa Mahkemesinin 22/1/2021 Tarihli ve 2017/30997 Başvuru Numaralı Kararı yer aldı.

RESMİ GAZETE İLAN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete içerisinde bulunan İlan bölümü kısmında ise ilk olarak Yargı ilanları, Artırma, Eksiltme ve İhale ilanları ve Çeşitli ilanlar yer aldı. Yargı ilanları bölümünde Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden, Gölbaşı (Ankara) Sulh Hukuk Mahkemesinden ve Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlar yer aldı.

Ayrıca Artırma, Eksiltme ve İhale ilanları bölümünde, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden, Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığından, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünden, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Kayseri İli Kocasinan Belediye Başkanlığından ve AYTER Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketinden ihale ilanları yer aldı.

KAMU KURUMLARINDAN YENİ KARARLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden, Milli Eğitim Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden ihalelere katılma yasağı kararı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden, Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden akademik personel alım ilanı yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan çeşitli ilan kararları yer aldı.

 

 

RESMİ GAZETE KARARLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler