GündemKamu Haberleri

26 Mart 2021 Perşembe 31435 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı

26 Mart 2021 Perşembe 31435 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlandı.

Kamu ve özel kurumlar başta olmak üzere Türkiye’de bulunan herkesi ilgilendiren kritik kararlar 26 Mart 2021 Perşembe 31435 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlandı.

26 MART SALI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Resmi Gazete içerisinde ilk başta Yürütme ve İdare Bölümü başlığı altında Yönetmelikler kısmında 5 farklı yönetmelik kararı yer aldığı görüldü. Yönetmelik kararları arasında ilk olarak Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer alırken diğer yönetmelik kararları sırası ile şöyle:

– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
– Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Öte yandan Yürütme ve İdare Bölümü başlığı altında Tebliğler kısmında Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/2) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15) yer aldığı görüldü.

KURUL KARARLARI

Ayrıca Yürütme ve İdare Bölümü başlığı altında son kısımda Kurul Kararları yer aldı. Kurul kararları arasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 10102, 10104-1, 10104-2, 10104-3, 10104-4, 10114 ve 10115 Sayılı Kararları yer aldığı aktarıldı.

AYM KARARLARI

Ayrıca son olarak Yürütme ve İdare Bölümü başlığı altında Anayasa Mahkemesi kararları yer aldı. AYM kararlarında ise Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/15845 Başvuru Numaralı Kararı, Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/32534 Başvuru Numaralı Kararı yer aldı.

YARGITAY KARARI

Resmi Gazete içerisinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar alındığı bildirildi.

RESMİ GAZETE İLAN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete içerisinde bulunan İlan bölümü kısmında ise ilk olarak Yargı ilanları, Artırma, Eksiltme ve İhale ilanları ve Çeşitli ilanlar yer aldı. Yargı ilanları bölümünde Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden, Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden, İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden ve İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlar yer aldı.

Ayrıca Artırma, Eksiltme ve İhale ilanları bölümünde, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından, Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden, Elazığ Belediye Başkanlığından, Kırıkkale Belediye Başkanlığından ve Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığından ihale ilanları yer aldı.

KAMU KURUMLARINDAN YENİ KARARLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden ihalelere katılmaktan yasaklama kararın kaldırılması, Sağlık Bakanlığından, Tarım ve Orman Bakanlığından, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden, TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden ihalelere katılmayı yasaklama kararı, Toros Üniversitesi Rektörlüğünden daha önce yayımlanan akademik personel alım ilanı ile ilgli düzeltme ilanı, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden akademik personel alım ilanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan açıktan personel alım ilanı, Adalet Bakanlığından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından tarafından alınan çeşitli ilan kararları yer aldı.

RESMİ GAZETE KARARLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler