GündemKamu Haberleri

30 Mart 2021 Salı Resmi Gazete yayımlandı

30 Mart 2021 Salı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlandı. 30 Mart 2021 Salı Resmi Gazete detayları haberimizde...

30 Mart 2021 Salı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlandı. Resmi Gazete içerisinde bugün Cumhurbaşkanı Kararları başta olmak üzere çok kritik yeni kararlar yer aldı.

30 MART SALI RESMİ GAZETE

30 Mart 2021 Resmi Gazete kararları şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/178, 179, 180)

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Sinop Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKE KARARI
–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 1700 Sayılı İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 24/03/2021 Tarihli ve 129 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete ulaşmak için tıklayınız

İlgili Makaleler