Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Personel Alımı

30 Yaş Altı Herkese Duyuruldu! O Belediyeye 15 Zabıta Memuru Alınacak

Zabıta olmak isteyen binlerce vatandaş, belediyelerin yayınladığı personel alım ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul ili Esenler Belediyesi zabıta alımı yapacağını duyurdu. Şartlara uyan adayları bünyesinde istihdam edeceğini duyuran belediye’nin zabıta memuru alımı için 10-14 Ocak tarihleri arasında başvuruları iletebilirsiniz. Esenler Belediyesi zabıta alım şartları nelerdir…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak,
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İlgili Makaleler