Kamu HaberleriPersonel Alımı

4500 TL maaşla KPSS 75 puan almış personel alınacak

4500 TL maaşla İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığı KPSS 75 puan almış erkek kadın zabıta memur alım yapacağını duyurdu.

KPSS 75 puan almış adayların başvuru yapacağı personel alım ilanı İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığı  tarafından yayımlandı. İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığı zabıta memur alım ilanına en az KPSS 75 puan almış erkek kadın adayların başvuru yapacağı bildirildi.

LİSANS MEZUNU ZABITA MEMUR ALIM YAPILACAK

Öte yandan başvuru yapacak adayların Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Turizm Rehberliği, İlahiyat, İslami İlimler, Kamu Yönetimi, Turizm
İşletmeciliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, İş sağlığı ve Güvenliği bölümlerinin birinden mezun olmaları gerekiyor.

ZABITA MEMUR ALIM BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

Başvurular İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığı  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) 26.04.2021 gününden 30.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-16.00 arasında) şahsen başvuruda bulunabilecek olup boy
ve kilo ölçümü sonrası geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.  Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

ZABITA MEMUR ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ZABITA MEMUR ALIM BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan
fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler