Kamu Haberleri

65-72 Yaş Arası Vatandaşlar! Sağlık Bakanlığı Resmen Duyurdu!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden yeni bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklama 65-72 yaş aralığındaki vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Buna göre açıklamada “65-72 yaş arasında olup
daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden
istihdamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde
noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi. Son başvuru tarihi 17 Aralık olarak belirlenen atamanın detayları…

GENEL ESASLAR

1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik
doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu
elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan
sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate
alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde
bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura
ile yerleştirilecektir.
6) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 20 Aralık 2021 Pazartesi – 27
Aralık 2021 Pazartesi saat 18:00’ kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal
edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
7) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek
üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan
edilecektir.
8) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura
son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
9) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın
başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
10) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir
yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
11) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları
sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.

İlgili Makaleler