Kamu Haberleri

7 ilde bulunan annelere toplam 26 milyon Avro mali destek sağlanacak!

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile 7 ilde bulunan annelere toplam 26 milyon Avro mali destek sağlanacak! Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa  Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan bir mali destek uygulamasıdır. Kimler faydalanabilir? Başvurular nasıl yapılır? Hangi iller için geçerli? İşte proje hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı resmi bilgilendirme…

Sigortalı Olmak ve Bu Projeden Yararlanmak Size Ne Kazandırır?

1 – Aile bireyleriniz ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanırsınız.
2 – Belli bir yaşa geldiğinizde emekli aylığı bağlanır.
3 – İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma geldiğinizde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
4 – İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığınız sürelerde ödenek alırsınız.
5 – Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinizde malullük aylığı bağlanır.
6 – Vefat ettiğinizde eş ve çocuklarınız ile anne ve babanıza aylık bağlanır.

Ayrıca Proje ile çocuğunuzun kurumsal eğitim ile tanışarak daha kaliteli
eğitim ve bakım hizmeti almasını sağlayabilirsiniz.

Annelere aylık 100 Avro (€) mali destek veren Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Başlıyor!

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti
ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan
bir mali destek uygulamasıdır.

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi ile uygulama illerinde yaşayan ve ilk önce kayıt yaptıran 10.250 anne, gerekli
şartları taşımaları halinde mali destekten faydalanacaktır. Böylelikle annelere toplamda yaklaşık 26 milyon Avro (€)’nun üzerinde mali destek sağlanacaktır.

Projenin amaçları;

• Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek,
• Çalışan annelerin iş yaşam dengesini kurmalarına destek olmak,
• Çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlamaktır.
Proje, ayrıca çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümeye etki etmeyi
hedeflemektedir.

Mali Destek Uygulamasından Kimler Faydalanabilir?

İş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da hali hazırda 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan anneler!
Projeye başvurabilirsiniz.

Projeden Faydalanabilmeniz İçin:

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-60 ay aralığında (60’ıncı ay dahil) çocuk sahibi olmanız,

• Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Projeden mali destek ödemesi almak istediğiniz çocuğunuzla birlikte aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgâhı aynı olmalıdır.),

• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmanız* (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç),

• Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancının aylık ortalaması, brüt asgari ücretin iki katını aşmayan (2019 yılı için 5.116,80 TL),

• 0-60 ay aralığındaki çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerinize uygun olarak düzenli
göndermeniz gerekmektedir.

Annelere Verilecek Mali Destek Miktarı Ne Kadardır?

Faydalanıcı annelere verilecek mali destek miktarı aylık 100 Avro (€)’dur. Bu mali destek, çocuğunuzu okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna (kreş, anaokulu veya gündüz bakımevi vb.) gönderdiğinizde ortaya çıkacak olan
masraflarınızın bir kısmını karşılamaya yöneliktir.

Ayrıca Projeye kayıt olduğunuz ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için 100 Avro (€) ödenecektir.
Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi alınabilecektir.

Çocuğunuz 72 aylık olunca veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi kesilecektir.

Ön Kayıt yapmayan annelerin mali destekten faydalanması mümkün değildir.

Ön Kayıt Aşaması

Projeden faydalanabilmek için başvurularınızı duyurulacak olan tarih ve saatten itibaren www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinde yer alacak olan link üzerinden “Ön Kayıt” yapmalısınız. Başvuru numarası, ön kayıt sırasına göre otomatik olarak sistem tarafından verilmektedir.

Ön kayıt yapmadan önce, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, çocuğunuz ile aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olunuz.

Sistem, sizden ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturmanızı istemediyse “yedek listedesiniz” demektir. Bu durumdaki annelerimiz, daha sonra boşalan kontenjan olması durumunda, ilan ve SMS yoluyla bilgilendirilerek davet edilecek, sırayla ve kontenjanlar dahilinde kesin kayıt yapılacaktır.

Kesin Kayıt Aşaması

Kesin kayıt öncesi 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışmaya başlamış olmanız şarttır. Yani, çalışmaya başladığınıza dair işe giriş bildiriminizin, kesin kayıt randevu gününden en geç 1 gün önce, işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmış olması gerekmektedir.

Kesin kayıt için, ön kayıt aşamasında belirlemiş olduğunuz tarih ve saatte belirtilen adrese gelmeniz gerekmektedir. Ofisimize geldiğiniz zaman öncelikle evraklarınız kontrol edilecek, daha sonra kesin kayıt için başvuru masalarına yönlendirileceksiniz.

Randevunuza mazeretiniz olmaksızın zamanında gelmemeniz halinde kayıt hakkınız düşecektir. Ancak, kesin kayıt tarihinde işsiz olmanız nedeniyle kesin kaydınızı yaptıramamanız durumunda yine de ofisle iletişime geçiniz. İlerleyen zamanlarda iş bulmanız halinde, Proje ofislerine dilekçe vererek durumunuzun yeniden değerlendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kesin kayıt aşamasında çocuğunuzu kreş, anaokulu veya gündüz bakım evine gönderiyor olmalısınız. Çocuğunuzun sizin çalıştığınız süreye paralel olarak okul öncesi eğitim ve bakım hizmeti alması
gerekmektedir. İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır.

Vardiyalı çalışan anneler için de çocuğun tam gün okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumunda bulunması gerekmektedir.

Kesin Kayıt Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ön kayıtlar sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız;
Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adınıza biri TL ve diğeri Avro (€) olmak üzere 2 hesap açtırmanız (Lütfen hesap kesim ücretinden muaf olabilmek için, yeni açtıracağınız hesabı ya da varsa mevcut hesabınızı “Kurumsal Çocuk Bakımı Hesabı” şeklinde tanımlatınız.),

Bu hesaplara ilişkin Banka Muvafakatname Formunu doldurup imzalamanız,

Çocuğunuzu göndereceğiniz okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumu yetkilisine Çocuk Kayıt Bilgi Formu ve Taahhütnamesi doldurtup imzalatmanız (Gün içerisinde çocuğunuz iki ayrı kuruma devam ediyorsa, formun iki kurum tarafından da doldurulması gerekmektedir.),

Ön Kayıt sırasında en son aşamada belirtilen Başvuru Formu eki ve diğer evrakları tamamlamanız gerekmektedir.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Nelerdir?

İmzalı Başvuru Formunuz (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşacak formun çıktısını alıp imzalamanız gerekmektedir.),
Okul Öncesi Eğitim ve/veya Bakım Kurumu Çocuk Kayıt Bilgi Formu ve Taahhütnamesi,
Banka Muvafakatname Formu (Türkiye Halk Bankası nezdinde açılan hesaplara ilişkin imzalı),
Çalışma belgesi,
Sizin ve çocuğunuzun kimlik belgelerinin fotokopisi,
Çocuğunuzun vesikalık fotoğrafı, talep edilecektir.

Faydalanıcı Annelerin Aylık Yükümlülükleri Nelerdir?

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;

Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve düzenli olarak
devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde
kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun
hasta olması veya başka nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.

Takvim ayları itibarıyla bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).

30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.

Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretini Proje için Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından düzenli olarak ödemelisiniz. Ödemeniz kreş, anaokulu veya gündüz
bakımevinin hesabına, çocuğunuzu gönderdiğiniz ayı takip eden ayda, banka havalesi/EFT yoluyla yapılmalıdır. Proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Mali Destek Ödemesi

Projeden yararlanmaya hak kazanan annelere, çocuğu 72 aylık olana kadar en fazla
24 ay, aylık 100 Avro (€) mali destek verilecektir. Ayrıca, tek seferlik 100 Avro (€) tutarında kırtasiye gideri ödemesi de yapılacaktır*.

Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz, başvuru kriterlerini devam ettirmeniz ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde, çocuğunuzu kreşe, anaokuluna, gündüz bakımevine vb. gönderdiğiniz ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai
Ödeme Listelerine binaen, Halk Bankası’nda açmış olduğunuz Avro (€) hesabına yatırılacaktır (Örneğin Şubat ayı için annelere ilk ödeme Nisan döneminde yapılacaktır.).

Proje kurallarına göre ödemelere hak kazanabilmeniz için, her ay Projenin başvuru şartlarını devam ettirip ettirmediğinizin ve aylık yükümlülüklerinizi yerine getirip getirmediğinizin doğrulanabilir olması gerekmektedir. Dolayısıyla ödemeler 2 ay geriden yapılmaktadır. Projenin internet sayfasından da ödeme durumunuzu takip
edebilirsiniz.

Sistem tarafından ödemelere ilişkin gerekli kontroller her ayın başında geriye dönük olarak yapıldıktan sonra ödeme listeleri oluşturulur. İstenilen koşulları tam olarak yerine getirmediğiniz tespit edilirse, size kayıtlı cep telefonunuzdan kısa mesaj ile bilgi verilerek, gerekli koşulları sağlamanız talep edilecektir. İlgili ay için eksiklerinizi tamamlamanız halinde o ay için ödemenizi alabileceksiniz.

Tek seferlik yapılacak olan kırtasiye giderleri için 100 Avroluk (€) ödeme, mali destek ödemesini aldığınız ilk ay hesabınıza yatırılacaktır.

NOT: Kırtasiye ödemesinden, şartları yerine getirip ödemeyi alan ilk 13.000 anne faydalanabilecektir.

Ödemeler ve bu proje ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler bu broşürün Sık Sorulan Sorular kısmındadır.

Yedek Listede Yer Alan Anneler Mali Destekten Yararlanabilecek mi?

Asıl listeden çıkan anne olması durumunda, yedek listede yer alan anneler kayıt sırasına göre mali destekten yararlanabileceklerdir.
Yedek listede yer alanlara, yedek listede bulundukları süre için Projeden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Düzenli olarak, asıl listeden çıkanların yerine ilgili illerin yedek listesinde bulunanlar, yedek sıralamasına göre işleme alınarak mali destekten yararlanmaları sağlanacaktır.

Aylık Denetimler Nasıl Yapılacaktır?

Kesin kayıt aşamasında Proje yararlanıcısı olarak sizden alınan taahhütnameye istinaden, Proje Yerel Destek Ekibi tarafından, çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine önceden haber verilmeksizin ziyaretler yapılacaktır. Gerçekleşecek olan ziyaretlerde çocuğun üç (3) kez mazeretsiz olarak kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmediğinin veya herhangi bir usulsüzlüğün tespiti halinde, bir kez bile ziyaret yapılmış olsa dahi, desteğin iptali söz konusu olacaktır.

Çocuğunuzun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmediği durumları (Yıllık izinli olmanız, çocuğunuzun hasta olması vb. nedenler) Proje Ofisine bildirmeniz gerekmektedir. Ziyaret olumsuz gerçekleştikten sonra sunulan mazeretler dikkate alınmayacaktır. Adres değişikliği yapmanız veya taşınmanız durumunda ofise hemen bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde durumunuz netleşene kadar ödemeleriniz askıya alınacaktır.

Etki Değerlendirmesi Anket Çalışması Nasıl Yapılacaktır?

Kesin kayıt aşamasında sizden alınan taahhütnameye istinaden, Proje Yerel Destek Ekibi tarafından önceden randevu alınarak, sizinle Proje kayıtlarında belirttiğiniz adreste, Proje etki değerlendirme çalışması kapsamında bir anket yapılacaktır. Kayıt esnasında Proje taahhütnamesini imzalayarak buna izin vermiş olacaksınız.

Mali Destekten Yararlanma Durumu Hangi Hallerde Sona Erer?

Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecektir. Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecektir.

Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.

Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacaktır.

Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.

Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınacaktır. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır.

Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, Projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar Proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacaktır.

İşten Ayrılırsam Mali Destekten Yararlanmaya Devam Edebilir miyim?

İşten çıkarılma durumunda iş aramanız ve çocuğunuzun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinde devam etmesi durumunda en fazla üç (3) ay Projeden faydalanabilirsiniz.

Yaz Tatilinde Mali Destek Ödemesi Almaya Devam Edebilir miyim?

Yaz aylarında da mali destek almaya devam etmeniz için çocuğunuzu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir. Yaz aylarına ilişkin çocuğunuzun durumunu Proje Ofislerine yazılı olarak bildirmelisiniz.

Çocuğunuzu yaz okuluna göndermeniz ve bunu belge ile kanıtlamanız durumunda, ödeme almaya devam edebilirsiniz. Çocuğunuzun yaz sürecinde kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmemesi halinde ise Projeden çıkarılmayacaksınız. Ancak, bu dönemler için size mali destek ödemesi verilmeyecektir. Yaz sonunda çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gitmeye başladığında yeniden mali destekten faydalanmaya başlayacaksınız.

Proje Hakkında Bilgi Edinme, Şikayet ve İhbar İçin Nereye Başvurabilirim?

Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da şikayet ve ihbarda bulunmak için bu broşürün 18inci sayfasında yer alan Yerel Telefon Hatlarını kullanabilir, ayrıca illerde yer alan Proje Ofislerinden bize ulaşabilirsiniz. Projeye kayıt olan annelere zaman zaman SMS yoluyla bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

İlgili Makaleler