Kamu Haberleri

Adalet Bakanı Gül Müjdeyi Verdi ! İKM ve Zabıt Katibi Alımı Yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül adliyelere ve ceza evlerine memur alımı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak ilan bekleyen adaylara müjdeyi verdi. Bakan Gül açıklamalarında zabıt katibi ve İnfaz Koruma Memuru İKM alımı yapılacağını belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cezaevleri ve adliyelere personel alımı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak zabıt katibi ve İnfaz KOruma Memuru İKM alımı için ilan bekleyen adaylara müjdeyi verdi. Bakan Gül gazeteci Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül burada yaptığı açıklamalarında Ceza Tevkifevlerine bağlı Ceza İnfaz kurumlarında görevlendirilmek üzere, İnfaz ve Koruma Memurları ile Türkiye genelindeki adliyelerde görevlendirmek üzere zabıt katibi alımlarının yapılacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanan kadroların nispetinde infaz koruma ve katip alımı yapılacağı vurgulandı.

İNFAZ KORUMA MEMURU

Türkiye genelindeki cezaevlerinin güvenliğinden sorumlu olan kişilere İnfaz Koruma Memuru deniliyor. İKM alımları Adalet Bakanlığı komisyonları tarafından yapılıyor ve kadroların açıklanmasının ardından KPSS en az 70 puan alan adaylar başvuru yapabilir. Ayrıca adayların fiziki şartlar ile yaş şartına haiz olacak ve KPSS puan sıralamasına göre mülakat sınavlarından başarılı olması istenecek.

BAKAN GÜL İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ YENİ KIYAFETLERİNİ TANITTI

ARANAN ŞARTLAR

İKM alımına ilişkin adaylarda aranması muhtemel genel şartlar ise şöyle:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

SAĞLIK RAPORU ŞART

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;
Merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak ; teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ZABIT KATİBİ

Adliyelerde görevlendirilen zabıt katiplerinin görevleri duruşmalarda ve mahkeme kalemlerinde yada diğer bürolardaki işlemleri yürütmektir. Türkiye genelinde farklı il ve ilçelerde açılan kadro adeti kadar KPSS puan sıralamasına göre girecekleri klavye sınavından en az 3 dakikada 90 yazarak ve mülakat sınavlarından başarılı olmak gerekmektedir.

İKM ve zabıt kaatibi alımına ilişkin bir ilan yayımlandığında adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.

İlgili Makaleler