Personel Alımı

Adalet Bakanlığı 400 memur alımı başvuruları 11 Aralık 2020’de sona eriyor!

Adalet Bakanlığı 400 memur alımı yapacak. Memur alımı başvuruları bu Cuma günü (27 Kasım 2020) başladı… Adalet Bakanlığı 2020 KPSS LİSANS sınavından en az 70 puanı olan adayların ilana başvuruda bulunabileceği belirtildi. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, 27 Kasım 2020 ile 11 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Bu sene KPSS sınavına giren adaylar için güzel haberler gelmeye devam ediyor. KPSS en az 70 puanı olanları sevindirecek haber Adalet Bakanlığı tarafından verildi. Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü için 300’ü erkek, 100’ü kadın olmak üzere toplamda 400 idare memuru öğrencisi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapanlar arasından kadroya seçilenlerin sözlü sınav ve mülakat yöntemi ile belirleneceği ifade edildi.

BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:

27.11.2020 tarihinde başlayıp 11.12.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Adaylarda aranacak şartlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar), -Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.) – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

b) Başvuru esnasında istenilecek belgeler ve yapılacak işlemler; – Başvuru Formu (Ek-1) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır. Fotoğrafsız başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi,

2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı. Adaylar 27.11.2020

11.12.2020 tarihleri arasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına başvurularını bizzat yapılacak olup başvuru esnasında başvuru formu ile birlikte yukarıda istenilen evrakları teslim edeceklerdir.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler