Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Adalet Bakanlığı personel alımı için ilan yayınlandı! Adalet Bakanlığı başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilana çıktı. Bakanlık tarafından verilen ilanda, başvuru şartlarını taşıyan adayların 4 Kasım 2020 ile 18 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebileceği bildirildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte ilan detayları

Bu sene kamu kurumlarına bağlı olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, Adalet Bakanlığı personel alımlarını bekliyorlardı. Bakanlık bilişim personeli alımı için ilana çıktı. Buna göre, Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olan adaylar arasından 37 kişinin iştihamı sağlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, en geç 18 Kasım 2020 saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirebilir.


GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

Adaylar başvurularını 04/11/2020-18/11/2020 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen aynı veya farklı gruptaki pozisyonlardan en fazla ikisine başvurabilecektir. Adayların başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakı sisteme eksiksiz olarak yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacaktır.

Adayların 2020 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır.) Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. YDS puanının olmaması durumunda ÖSYM tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. YDS puanı veya eşdeğer belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Adayların güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge veya belgeler sisteme taratılarak yüklenecektir. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

Adaylar yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübelerine ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgelerini sisteme taratarak yükleyecektir. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir. Ayrıca adayların her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) ve fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) sisteme yüklemesi gerekecektir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler