Personel Alımı

Adalet Bakanlığı Yeni İş İlanı Yayınladı! 152 Personel Alacak!

Adalet Bakanlığı, resmi internet sitesinden yeni iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Son olarak resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre 152 personel alımı yapılacak. Mühendis, Veteriner ve Psikolog alanlarında yapılacak olan personel alım için son başvuru tarihi 17 Ocak 2022 olarak belirlendi. Adalet Bakanlığı 152 Mühendis, Veteriner ve Psikolog alım şartları…

Genel Şartlar

Adalet Bakanlığı’nın duyurusuna göre ilk alım şartı Türk Vatandaşı olmak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav
sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu
raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan
istenecektir.)

Özel Şartlar

Psikolog
Psikoloji lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

Veteriner 
Veteriner lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

Mühendis (İnşaat) 
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

Mühendis (Gıda) 
Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

Mühendis (Deri)
Deri Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

İlgili Makaleler