Kamu HaberleriPersonel Alımı

Adalet Komisyonu Açıkladı! Tercüman Alımları Başladı! Şartları Belli Oldu

Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından iş arayan tercümanlar için önemli bir iş ilanı yayınlandı. Buna göre İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Farsça, Flemenkçe, İspanyolca, Bulgarca, Kürtçe, Afgan Dili, görme ve duyma engeli olan vatandaşlar için işaret dili bilen personel alımı yapacak. Adaylar 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Aranan genel şartlar…

Genel Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.

İlgili Makaleler