Personel Alımı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden İş İlanı Geldi! 80 Devlet Memuru Alınacak; Başvurular İki Şekilde Gerçekleştirilecek! Başvuru İçin…

Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlara bir fırsat da Adana Büyükşehir Belediyesi’nden geliyor. Yeni bir işe alım ilanı yayınlamış olan Adana Büyükşehir Belediyesi; memur, fizikçi ve itfaiye eri pozisyonlarında olmak kaydıyla kendi bünyesinde çalışacak 80 memur alımı yapıyor. Yapılacak olan alımlara ilişkin detayları da duyurmuş olan Adana Büyükşehir Belediyesi, aşağıdaki şartları arıyor.

Başvuruları temmuz ayı içerisinde alacak olan Adana Büyükşehir Belediyesi, başvuru tarihinde personel alımı şartlarına kadar yeni işe alımlarına ilişkin her bir detayı kamuoyunun bilgisine sunmuş bulunuyor. Başvuruları iki şekilde kabul edecek olan Adana Büyükşehir Belediyesi, her pozisyon için KPSS 2020 sınavına girme ve bu sınavdan gerekli puanı alma şartı arıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı İş İlanı 2022

Devlet memuru alımı gerçekleştireceğini duyurmuş olan Adana Büyükşehir Belediyesi, memurun yanı sıra yine memur kadrosunda çalıştırılmak üzere fizikçi ve itfaiye eri alımları yapıyor. Boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı gerçekleştirecek olan Adana Büyükşehir Belediyesi, alacağı 80 memur kadrosu için başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihinde başlatıyor. Şahsen ya da posta yoluyla gerçekleşecek olan başvuruları 22 Temmuz 2022 tarihine kadar kabul eden Adana Büyükşehir Belediyesi, başvuruların mesai günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yani 08.30 ile 17.00 arasında yapılmasını şart koşuyor. Posta ile müracaat edecek kişiler; Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/Adana adresine gönderim yapabilecekken, talep edilen belgeler elektronik ortamda personel@adana.bel.tr e-Posta adresine de gönderilebiliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Şartları

Personel alımı şartlarından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartları arayan Adana Büyükşehir Belediyesi, aşağıdaki genel şartlara ek olarak, pozisyona uygun düşen KPSS puan türünden yeterli puanı almayı ve pozisyonun gerektirdiği eğitimi almış olmayı şart koşuyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrası ise, şu maddeleri içeriyor:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  4. Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel bir engele sahip olmamak.

İlgili Makaleler