GündemKamu Haberleri

AKP’den Aile Bakanlığında sözleşmeli çalışanların sosyal haklarının ihlal edilmesine yönelik büyük itiraf!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan sözleşmeli personellere verilmeyen sosyal haklar hakkında AKP’den itiraf geldi!

AK Parti grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan sözleşmeli personellere verilmeyen sosyal haklar hakkında itiraflarda bulundu. CHP’nin sunduğu öneri hakkında mecliste söz alarak bir takım itiraflarda bulunan Yegin, şu bilgilendirmelerde bulundu;

EK DERS GÖREVİ

Bilindiği gibi, 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alacak eğitim görevlilerinin niteliklerini, ücretli okutulacakları haftalık ders saati sayısını ve diğer hususlar ile öğretmenlerin ek ders ücretleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemek için bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartılmıştı. Bu kapsamda, günümüzde de Bakanlık, resmî görevi bulunmayanlara haftada otuz beş saate kadar ek ders görevi, ek ders görevi verilenlere ise 657 sayılı Kanun’un 176’ncı maddesi uyarınca ve bütçe ödenekleri çerçevesinde ek ders ücreti ödemektedir. Yine, olanaklar dâhilinde her yıl bu sözleşmelerin yenilenebilme olanağı da bulunmaktadır. Bu personel; hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler, hizmet alanlara yönelik psikososyal destek programı, beden eğitimi, spor çalışmaları ve benzeri birçok dalı kapsayan farklı alanlarda fiilen görev almaktadır. Alım yaparken en az lise mezunu olmalarının yanında, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneği ile bu alanda öğretici belgesine sahip olmaları şartı aranmaktadır.

35 Saat Ek Ders Görevi

Bu esaslar dâhilinde haftada otuz beş saate kadar ek ders görevi verebilmekte olup bütçe olanakları dâhilinde her yıl sözleşmeleri yenilenebilmektedir. Şu an itibarıyla ek ders karşılığı çalışanların sayısı yaklaşık 3 bindir. Bahsi geçen esaslar çerçevesinde ek ders karşılığı çalıştırılan personel çalıştıkları süre için yani ders karşılığı ücret almaktadırlar. Doğrudur, ücretler farklı alınmaktadır ancak farklılığın kaynağı; haftada on saat çalışana on, yirmi saat çalışana yirmi, otuz saat çalışana otuz saat karşılığı bir ücret ödenmesidir.

ÜCRET FARKLARI

Bu kardeşlerimizin elbette kadrolu personelle aralarında ücret farkı vardır. 4/A kadrolu personel veya 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, belli şartları sağlayıp KPSS’den istenilenin üzerinde puan alıp kurumlarca ayrıca yapılacak sınav için sıralamaya girmeye hak kazanıp ve nihayetinde sınavı geçip istihdam edilmeye hak kazanıyorlar. Bu süreçler, önergeden dolayı burada konu ettiğimiz kardeşlerimize kapalı veya yasak olan süreçler değildir. Esasen, ek ders karşılığı ücret verilerek personel çalıştırma bir istihdam modeli de değildir. Aslında, iş süresinin ve yoğunluğunun azlığı, işin veya ihtiyacın haftanın belli zamanlarında ortaya çıkması ve benzeri sebeplerden ötürü bazı alanlarda kadrolu veya sözleşmeli statüyle tam zamanlı personel istihdamı yapılamadığından KPSS, kurum içi sınav ve benzeri süreçlerin hiçbiri olmadan, ders saati karşılığında hem kurumun ihtiyacı karşılansın hem bir nevi, mesleğini bir parça icra edilebilme imkânı hem de bir gelir elde edebilme imkânı sağlanmış olsun diye kurulan bir münasebettir.

Ücretli Öğretmenlik

Bir bakıma, Millî Eğitim Bakanlığında uygulanan ücretli öğretmenlikte olduğu gibi bir durumla karşı karşıyayız. Millî Eğitim Bakanlığında kadrolu veya sözleşmeli çalıştırılan öğretmenin hastalanması, askere gitmesi, doğum yapması veya benzeri farklı durumlarla işinden geçici olarak ayrıldığı dönemler için ücretli öğretmen istihdam edilmektedir. Bu ve benzeri durumlar için kurumlar, en başta hangi haklarla ve hangi şartlarda bir münasebet kurulacağını bildirmekte ve münasebet kurulduktan sonra vadettiği şartlardan geriye doğru da herhangi bir gidiş yapmamaktadır.

Kıymetli milletvekilleri, doğrudur; bu modelde esas olan, geçici olarak hizmetin görülmesi ve saatlik görevlendirme olduğundan, ayrıca istihdam biçimi olarak da kurgulanmadığından izin, yer değiştirme, tayin, terfi gibi haklar da evet, bu modelde -doğal olarak- öngörülmemiştir.

 

İlgili Makaleler