İşkur İş İlanları

Aksaray Üniversitesi İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alacağını duyurdu!

Aksaray Üniversitesi İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanı yayınladı. 15 personel alacağını duyuran Üniversite bünyesinde çalışmak için son başvuru tarihi ise 14.02.2020 olarak bildirildi.

Aksaray Üniversitesi personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayınlanan ilanda kadroya alınan personeller temizlik görevlisi olarak göreve başlayacaklar. Aksaray Üniversitesinde daimi olarak kadroya alınmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olma şartını sağlaması gerekiyor. 10.02.2020 tarihinde yayınlanan ilana başvurmak isteyen adaylar için başvuru koşulları ve başvuru için yönlendirmeler aşağıda yer alıyor.

Başvuru yapmak isteyen için özel hususlar

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,
şartları aranır.

Aksaray Üniversitesi temizlik görevlisi kadrosuna başvurmak isteyen adayların başvuruları e- devlet resmi sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor.

Başvuru yapmak için tıklayınız

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir