Personel Alımı

Almanya’da İş Arayanlar Dikkat! Euro İle Maaşlı Personel Alınacak!

Almanya personel alımları başladı. Mainz Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya, Türk uyruklu sekreter alımı yapacak. Sözleşmeli olarak alınacak olan sekreter alımını gören herkes başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Euro ile maaş verecek olan Mainz Başkonsolosluğu sınavla alım yapacak. Adayların başvurularını 22 Ocak tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. İlanın genel şartları nelerdir?

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu
raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar (daktilo) kullanabilmek.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer
verilmelidir.)
2. Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfalarını tek bir
doküman halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Kariyer Kapısı üzerinden)
3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti.
4. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf.
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti. (Yurt dışındaki
okulların denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sırasında
“Diğer Belgeleriniz” bölümünden “Denklik Gösterir Belge” alanına Eğitim Ataşeliklerinden
alınan denklik belgelerini mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.)
6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge.

İlgili Makaleler