Personel Alımı

Amasya Adalet Komisyonu Tercüman Alımı Başladı! Başvuru Şartları…

Amasya Adalet Komisyonu personel alımı yapacağını duyurdu. Yerel gazetede yayınlanan ilana göre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tüm diller ve işaret dili bilen tercüman alımı yapacağını belirtti. Son başvuru tarihi 28 Ekim tarihine kadar kabul edecek olan komisyon ilanın şartları…

ŞARTLAR :

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:
a-) Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olması,
b-) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c-) En az ilkokul mezunu olması,
ç-) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d-) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e-) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f-) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g-) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

İlgili Makaleler