Personel Alımı

Ankara’ da İkamet Edenler! 40 Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak!

Ankara ‘ da bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. İş arayan vatandaşlar için temizlik ve güvenlik alanında şartlara uyan 40 personel istihdam edilecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ ne başvurmak isteyen adayların, 23 Ekim tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ilanının şartları…

GENEL ŞARTLAR:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

B- AÇIKLAMALAR

1- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

2- Askerlik ile ilişiği olmamak,

3- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4- Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,

 

6- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

7- Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

8- Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

9- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlgili Makaleler