Personel Alımı

Ankara Kalkınma Ajansı’na uzman ve destek personeli alımı yapılacak!

Ankara Kalkınma Ajansı uzman ve destek personeli alımı için ilan verdi. Başvuru şartlarını sağlayan adayların 20 Kasım tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi. Peki, Ajansta çalışmak için başvuru şartları nelerdir?

Ankara Kalkınma Ajansı sözlü sınav yöntemi ile uzman ve destek personeli alımı yapacak. Vatandaşalar kadrolar için 9 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler. Ajans tarafından alımlara ilişkin açıklamada ise “Dinamik çalışabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen 2 uzman ve 2 destek personeli alımı yapılacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

Genel Başvuru Şartları

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Başvurular

9 Kasım 2020 tarihinde başlayarak, son başvuru tarihi olan 20 Kasım 2020 tarihinde saat 17:00’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Ankara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman veya Destek Personeli olarak belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).

UYARI: İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişilerin haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler