Personel Alımı

Ankara’da İkamet Eden Kadın ve Erkek Adaylar! Belediye Alımları Ne Zaman?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı verdi. Üstelik KPSS’ den yalnızca 60 puan almış olmak şartı aranıyor. 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan personel alımı için hem kadın hem de erkek personeller alınacak. 19 Kasım tarihine kadar sürecek olan alım şartları nelerdir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Kamu personeli alımlarında aşağıdaki genel şartlara uyumlu olup olunmadığına bakılacak:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Adli suç kaydı bulunmamak,

Adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

Kamu personeli alımları yukarıda belirtilen asgari KPSS puanı ve boy şartı ile yapılacak:

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak,

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Kamu personeli olmak için başvuran adaylardan aşağıdaki belgeleri, belediyenin internet sitesi olan www.ankara.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna eklemeleri gerekiyor:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

İlgili Makaleler