Personel Alımı

Ankara’da İkamet Edenler! Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü ‘nde Önemli Açıklama!

Ankara’da ikamet eden vatandaşlar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yeni bir iş ilanı yayınladı. Toplamda 32 personel alımı yapılacak. Müracaatlar, 30.09.2021 – 14.10.2021 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

– Başvuracak adayların yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
– 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen
sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına
dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu
durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit
olunur.)
– Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında
işlem yürütülmeyecektir.
– KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Ön lisans
mezunları için 2020 KPSS P93 puanı esas alınacaktır.)

İlgili Makaleler