Gündem

Artık garanti belgesi internet üzerinden alınacak! Garanti belgesi nasıl alınır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm vatandaşları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Pekcan’ın açıklamalarına göre, kâğıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilen garanti belgesi artık internet üzerinden de verilecek.

5 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de ‘Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı. Yönetmelik hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Pekcan, tüketicilere kağıt üzerinde verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da verileceğini duyurdu.
Aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için geliştirilen uygulamanın, pandemi döneminde bulaş riskini azaltacağı da düşünülüyor.

Belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak

Elektronik ortamda da tüketicilere garanti belgesi verilmesine olanak sağlayan yasal altyapıyı hayata geçirdiklerini bildiren Bakan Pekcan uygulama hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Yeni dönemde garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak. Mevcut uygulamada olduğu gibi elektronik ortamda verilen belgelerde de belgenin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü ürünün satıcısında olacak. Servis fişleri ve teslim belgelerinin tüketiciye verildiğine ilişkin tüketiciden yazılı olarak veya elektronik ortamda onay alınacak. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonunda olacak.”

Bakan Selçuk açıklamalarında, tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şu ifadeler kullanıldı:

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

“i) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz. Bu durumda faturada yer alan bilgiler esas alınır.

(3) Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci fıkranın (b) bendinde yer alan imza ve kaşe şartı aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İlgili Makaleler