Ekonomi

Asgari ücret Avrupa’da sembolik iken Türkiye’de ortalama ücrete dönüşmüştür!

Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye’de ki asgari ücret hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Koçyiğit konu hakkında şöyle konuştu;

Asgari Ücret Ortalama Ücrete Dönüşmüştür

Ülkemizin diğer bir sorununu -burada güllük gülistanlık bir tablo çiziyorsunuz değerli arkadaşlar ama- biz söyleyelim: Bakın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 defa toplandı. Nedir asgari ücret? Niye asgari ücreti bir komisyon tespit ediyor? Çünkü sermayeye, işverene diyor ki: “Sen bunun altındaki ücretle işçi çalıştıramazsın, en az bu kadar para vermek zorundasın.” Ama bu ücret normalde birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücret olurken aslında en niteliksiz işlerin asgari standardını belirlerken bugün bizim ülkemiz açısından bir ortalama ücrete dönüşmüştür değerli arkadaşlar.

10 Milyona yakında İşçi Asgari Ücretle Çalışıyor

Bugün Türkiye’de yaklaşık 10 milyona yakın işçi ya asgari ücretle ya da çok az onun üzerindeki ücretlerle çalışmaktadır. Bu ne demek? Aslında herkes neredeyse ekmeğini belirlenen asgari ücrete göre kazanıyor. Bugün asgari ücret birçok sosyal endeksi, birçok sosyal yardımı, birçok şeyi etkiliyor ama siz bu asgari ücreti en dipte tutmak için de elinizden geleni yapıyorsunuz.

Asgari Ücretten Vergi Alınması Olayı

Şimdi, iyi niyet mi göstermek istiyorsunuz? Bu ülkedeki işçilerin yaşam koşullarını düzeltmek mi istiyorsunuz? Daha önce de söyledik, bir kez daha söyleyelim: Ya, gelin, bu asgari ücreti vergi yükünden kurtarın. Niye en temel ücretten, bu ülkede ortalama ücret hâline gelmiş ücretten bu kadar çok vergi alıyorsunuz? Yani 2.324 liradan gelir vergisi alınır mı ya brüt belirleyip? Damga vergisi alınır mı? Buradan işsizlik primi kesiyorsunuz, sonra gidiyorsunuz bu işsizlik primini Kolin’e, Cengiz’e “rant” diye dağıtıyorsunuz değerli arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi?

Asgari Ücret Bir Kişinin İhtiyacını Karşılayacak Şekilde Hesaplanıyor

Gelin, bu asgari ücreti düzeltelim. Başka ne yapabilirsiniz? Bakın, asgari ücreti sadece işçinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirliyorsunuz ama biz biliyoruz ki bu işçilerin bir aileleri var; eşleri var, çocukları var, yaşlı anneleri var, babaları var. Nasıl sadece işçi üzerinden belirliyorsunuz? Bir de hep övünüyoruz “Bizim aile sistemimiz, Türk aile modeli, geniş aile modeli” diye ama işçi ücretini belirlemede kapitalizmin, neoliberalizmin en uç örneğini sergiliyorsunuz. E, gelin, aile yapımıza göre belirleyelim o zaman asgari ücreti. En az 4 kişilik aile standardına göre olsun; geniş aile modeli olsun, anne-babayı dâhil edelim; biraz daha geniş olsun, dede ile neneyi de dâhil edelim. Var mısınız? Gelin, bunu belirleyelim. Hayır, değerli arkadaşlar, sizin amacınızın işçinin yaşam standardını yükseltmek, işçiye insanca yaşayacağı bir ücret vermek olmadığını hepimiz biliyoruz. Nereden? İşte, Covid-19 pandemisinde açıkladığınız yardım paketleri ve o yardım paketlerini akıttığınız kesimlerden biliyoruz. Onun için, bu noktadan, bu yılın yeniden, bir kez daha AKP’nin temsil ettiği sınıfın, kimi temsil ettiğinizin göstergesi olacağını ifade edelim.

Yine, asgari ücret üzerindeki bir sorun daha, bunun en nihayetinde aslında vergi dışı bırakılmamasıyla beraber… Bu konuda, IMF’yle yapılan stand by anlaşmasının baz alınmasının ve öngörülen enflasyona göre belirlenmesinin de yanlış, yanılgılı olduğunu ifade etmek istiyorum.

İlgili Makaleler