Önemli Başlıklar

Bağcılar halk ekmek fırını ekipmanlarını ihale ile satılacak!

İstanbul İli Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından 10 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de ihale ilanı yayınlandı. İlan göre Bağcılar Belediyesi, halk ekmek fırını ekipmanlarını ihale ile satışa sunacak. İhale ile ilgili yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi;

Satışı Yapılacak Ekipmanların; (36 Çeşit)

1) Muhammen Satış Bedeli: 105.890,00 TL

2) Geçici Teminat: 3.176,70 TL

3) Harçlar ve Vergiler: Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

4) İhale Şartnamesi: Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhalye katılacakların şartname alması zorunludur.

5) Şartname Bedeli: 250,00 TL

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

Ortak katılım olması halinde Ortaklik Beyannamesi

İlgili Makaleler