Gündem

Bakanlık 81 ile gönderdi: Normalleşme sürecinde bu tedbirler alınacak!

Sağlık Bakanlığı 81 ile 'COVİD-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler' konulu resmi yazı gönderdi. Yazıda Maske kullanımı, hasta ziyaretleri, diş sağlığı hizmetleri, kronik hastalar, sürücü belgesi için sağlık raporu, memur atamaları ve askeri yoklama hakkında maddeler yer aldı.

Sağlık Bakanlığı 81 İl Valiliğine ‘COVİD-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler’ konulu resmi yazı gönderdi. Prof. Dr. Ahmet Tekin imzalı resmi yazıda, hastaneler için yeni düzenlemeler yapıldı. Yazıya göre, sağlık kuruluşundaki herkes maske takacak, refakatçi kabul edilmeyecek, MHRS randevusuz kabul olmayacak.

İşte Bakanlık tarafından gönderilen resmi yazının maddeleri:

Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmelidir.

Sağlık kuruluşu içerisinde bulunan herkes (sağlık personeli çalışanı, öğrenci, hasta, refakatçi vb.) bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır.

Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasaklanmalıdır.

Bakanlığımızın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yeni doğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilir. Çocuk ve yeni doğan yoğun bakımlarında Covid-19 tanısıyla yatan hastaların gerekli önlemler alınmak ve hekiminin izin vermesi şartıyla ziyaretine izin verilebilir.

Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediatrik hastalar, özel gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmemelidir. Hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmalıdır.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamı MHRS randevusuyla

Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler konulu yazının da yeniden düzenlendiği bildirilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

Her türlü cerrahi işlemin Bakanlığımızca oluşturulan rehbere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında;

Acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamı MHRS üzerinden randevu alınarak verilmelidir.
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünit kullanılmalıdır.

Dört ve daha fazla ünit bulunan odalarda ise aktif olarak kullanılacak ünit sayısı, mevcüt ünit sayısının yarısından fazla olmayacak şekilde ilgili sağlık tesisi başhekimliğince düzenlenmeli ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmelidir.
Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması sağlanmalıdır.

Bu dönemde ihtiyaç halinde öncelikle panoramik görüntüleme istenmeli, her bir hasta çekimi sonrasında uygun yöntemlerle dezenfeksiyon sağlanmalı ve diğer görüntüleme yöntemleri zorunlu hallerde tercih edilmelidir.

Sağlık turizmine ilişkin düzenleme kapsamında ise ‘Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler’ konulu yazı çerçevesinde yürütülmeye başlandığı açıklandı.

‘Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler’ konulu ilgili değişikliklerin belirtildiği yazıda, “Poliklinik hizmetleri, Covid-19 pandemisinde Normalleşme Sürecinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi doğrultusunda sunulacağı ve acil haller dışında vatandaşlar MHRS’ye yönlendirilmesi sağlanmıştır.

Kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları geçerli sayılacak

01 Ocak 2020 -08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacaktır. Rapor için hastaneye müracaatları MHRS üzerinden yapılması sağlanacaktır. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerlidir.

Bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edileceği sağlanmıştır.

01.02.2020 tarihi dâhil bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlemesine başlandı

Sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Memur atamalarında mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenleneceği, kurul raporu gereken durumlarında ise 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilgili kişiler sağlık kuruluşlarına başvuru yapabileceklerdir.

Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edileceği, askerliğe elverişli olunmadığı yönünde hastanelere sevk edilen yükümlülerin işlemleri 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacağı sağlanmıştır.

Her türlü rapora itiraz başvuruları 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanmıştır.
1 Mart 2020 tarihi itibariyle işlemlere başlanılmış ancak poliklinik, kurul, imza ve onay süreçleri tamamlanamayan raporların 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanması sağlanacağı belirtilmiştir

İlgili Makaleler