EkonomiGündem

Bakanlık’tan Çok Önemli Açıklama ! Faizler Kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi kullanan ve kullandıkları süreçte sıkıntı çeken Orman Köylüleri hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faizlerin kaldırıldığı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kredi faizleri hakkında çok önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

YAPILAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından faizler hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı faaliyetleri 13/06/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Köylülerini Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ve bu yönetmelikte muhtelif tarihlerde yapılmış değişiklik ile yürütülmekteydi. Orman köylüsü lehine gerçekleştirilecek iyileştirilmeler ve yönetmeliğin bazı maddelerinin daha anlaşılır hale getirilmesi, yürürlükte bulunan mevzuat ile yönetmelik arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi maksadıyla yönetmelikte tekrar değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.”

İYİLEŞTİRMELER

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yönetmelik değişikliği kapsamında bazı iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı. Bu iyileştirmeler ise şöyle belirtildi:

1-Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır.

2-Olası doğal afet, salgın, vb. durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirilmiştir.

3-Orman köyünde yaşayan gazilerin, şehidin dul ve yetimleri yanısıra anne-baba ve kardeşlerinin öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden faydalanabilmesi sağlanmıştır.

4-Kredi başvurularının Kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.

5-Kredi kullandırılan orman köylülerinin kabul edilebilir bir gerekçeyle krediden vazgeçebilmesi sağlanmıştır. Bu durumda vazgeçme tarihi itibariyle borcu ve aldığı hibeyi ödemesi esastır.

İlgili Makaleler