Ekonomi

Bakanlıktan O Kişilere Geri Ödemesiz Aylık 1650 Lira Destek Ödemesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çok önemli bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre öğrencilere 1650 liraya kadar burs desteği sağlanıyor. Bu imkandan yurt dışındaki öğrenciler yararlanabilecek ve lisans öğrencilerine 825 lira yüksek lisans öğrencilerine ise 1650 lira ödeme yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında okuyan öğrenciler için çok önemli bir karar verildi. Bu kararda yurt dışında okuyan öğrencilere 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ kapsamında 1650 liraya kadar destek ödemesi yapılacak. Bu doğrultuda yurt dışında okuyan lisans öğrencilerine 825 lira, yüksek lisans öğrencilerine ise 1650 liraya kadar burs ödemesi yapılmaktadır.

KARARIN DETAYLARI

Burs ödemelerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar ise şöyle oldu:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 1/3/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylar İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler