Merkez Bankası’ndan Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Ekonomist kadrosunda çalışanların, araştırmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda sunmaları ve akademik dergilerde yayınlamaları teşvik edilmektedir. TCMB’den yapılan personel alım ilanı şöyle:

Alınacak Kişi Sayısı: Ekonomist (10 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Sözleşmeli Çalışma

Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Bilgilendirme

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Başvuru Koşulları (17 Ocak – 6 Şubat 2020)

 Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarından iktisat veya finans alanlarında doktora derecesine sahip olmak ya da doktora derecesini 2020 yılı sonu itibarıyla alabilecek olmak.

 Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 90 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 108 puan almış olmak ya da son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde en az iki eğitim-öğretim yılı süresince yurt dışında İngilizce eğitim yapan üniversitelerde öğrenim görmüş olmak veya bu üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sözleşmeli ekonomist işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

 Etkili sunum yapma ve yazma becerilerine sahip olmak.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

 İşe Alım Süreci (10 Şubat – 27 Mart 2020)

İşe alım sürecine ilişkin yetkinlik bazlı mülakat, kişilik ve yetkinlik testleri ile sunum ve komisyon mülakatı uygulamaları 10 Şubat – 27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

1. Kişilik ve Yetkinlik Testleri Komisyon mülakatına çağrılan adaylara, elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

2. Sunum Komisyon mülakatına çağrılan adaylar, komisyon mülakatı öncesinde akademik araştırmalarıyla ilgili sunum yapmaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezine davet edilecektir.

3. Komisyon Mülakatı Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı en az 70 puan ve üzerinde olan her aday için mülakat puanı, aday başarı puanı yerine geçecektir. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 17.01.2020 tarihinden 06.02.2020 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

  • Fotoğraf
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi veya okuldan alınacak mezun olacağı tarihi gösterir belge o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, yurtdışı öğrenim veya yurtdışı öğretim elemanı belgesi)
  • Özgeçmiş (*)
  •  Adaya ait doktora tezi ve/veya akademik çalışmalar (*)
  • 3 adet akademik referans mektubu (*)

Bu belgeler sisteme yüklenmeyecek olup isealim@tcmb.gov.tr adresine gönderilecektir. Akademik referans mektupları, ilgili akademisyenler tarafından isealim@tcmb.gov.tr adresine doğrudan gönderilecektir.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 Kamu haklarından yasaklı olmamak.

 Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

 Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir