Üniversite Öğrencileri Dikkat! Yapı Kredi Bankası 3 Pozisyon İçin Stajyer Alımı Yapacak

Yapı Kredi Bankası, üniversite öğrencilerine istihdam kapısı açıyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görevlendirilmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerle uzun dönem zorunlu staj olanağı sunacak. İşte aranan pozisyonlar ve başvuru şartları…

PERAKENDE BANKACILIK STAJYERİ

İŞ TANIMI

 • Kampanyaların sonuçlarını takip etmek ve raporlarına destek olmak
 •  Ürünlerin pazarlama faaliyetleri ile ilgili süreçleri takip etmek
 •  Genel iş Stratejilerinin belirlenmesi ve iş kolu hedeflerine ulaşılması adına stratejik planlamanın    yapılmasında rol almak
 • Müşterilere sunulacak yeni ürünlerin tasarlanması ve hayata geçirilmesine katkıda bulunmak
 • Veri analitiği çalışmaları yapılması, analizlerin gerçekleştirilmesi ve analizlerden elde edilen sonuçların iş birimine fayda sağlayacak şekilde iş planlarına dönüştürülmesi

GENEL NİTELİKLER 

Bankamız Levent Genel Müdürlük binasında Perakende Bankacılık Yönetimi altında Stajyer arayışımız bulunmaktadır.

 • Mühendislik Bölümleri 3. Sınıf ve üzeri sınıflarında okuyan
 • Haftada minimum 3 gün devam edebilecek
 •  İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip
 • Analitik, Stratejik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip
 • Etkili iletişim becerilerine sahip
 • Planlama, organizasyon ve raporlama konularında kendini geliştirmek isteyen
 • MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen
 •  SQL ve veri tabanlarına ilgi duyan

RİSK YÖNETİMİ STAJYERİ

İŞ TANIMI

Levent Genel Müdürlük’te, Risk Yönetimi altında görev almak üzere Stajyer arayışımız mevcuttur.

Yapı Kredi Risk Yönetimi bünyesinde, risk yönetimi konusunda çalışacak, kurum içi ve kurum dışı raporlamaların hazırlanmasında ilgili birimlere destek verecek, kullanılan risk yönetim modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak, risk politikalarının takibinde ve güncellenmesinde rol alacak Risk Yönetimi Stajyeri aramaktayız.

GENEL NİTELİKLER 

 • Üniversitelerin Mühendislik veya İİBF bölümlerinde 3 ya da 4.sınıf öğrencisi olan,
 • Risk yönetimi alanında ilgili ve kariyerinde bu alanda ilerlemek isteyen,
 • Okul döneminde haftada en az 3 gün staja devam edebilecek,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • MS-Office programlarına hakim,
 • Öğrenmeye, gelişime açık,
 • İletişim yönü kuvvetli, insan ilişkilerinde başarılı,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Veri madenciliği, veri bilimi ve veri tabanı konularına ilgili,
 • İstatistiki analiz programlarına yatkın,
 • Kod yazmak(SQL, Karar Destek Sistemleri vs.) konusunda kendini geliştirmek isteyen,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip. 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STAJYERİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi altında görev almak üzere Stajyer arayışımız mevcuttur. Çalışma yeri Levent/Beşiktaş adresinde bulunan Genel Müdürlük binamızdır.
 • Üniversitelerin tercihen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler veya Mühendislik Fakültelerinden 4.sınıfında öğrenim görüp devam zorunluluğu olmayan, yüksek lisans öğrencisi olan,
 • İnsan kaynakları alanında ilgili ve kariyerinde bu alanda ilerlemek isteyen,
 • Okul döneminde haftada en az 3 gün staja devam edebilecek,
 • Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
 • İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,
 • İletişim ve organizasyon yeteneği kuvvetli,
 • Süreç ve sonuç odaklı,
 • Öğrenmeye ve gelişime açık.

İŞİN TANIMI

 • İnsan kaynakları süreçlerinin tümünde aktif olarak rol oynamak
 • İlgili raporlamaların hazırlanmasına destek vermek.

YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Bankamızın insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Banka’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası ve Bankamız ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, yapikredi.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında bulunan

hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Bankamız tarafından matbu formlar, kariyer internet sitemiz ve diğer kariyer siteleri, insan kaynakları danışmanlık şirketleri, Bankamız veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen kariyer günleri ve şirket tanıtım etkinlikleri kanallarıyla (yöntemleriyle) elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası ve meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, kişisel veri işleme şartlarına ve bulunması halinde açık rızanıza dayanılarak toplanabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı veya Kanun’da öngörülen diğer yöntemler ile Bankamıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanunve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir