Personel Alımı

Bartın İlinde İkamet Eden Tercüman Adayları! Adalet Komisyonu Beklenen Listeyi Açıkladı!

Bartın ilinde ikinde ikamet eden tercüman adaylar için Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonu yeni bir ilan yayınladı. Yayınlanan ilana göre  bilirkişilik görevi yapmak üzere  2022 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacağı ifade edildi. Başvurmak isteyen adaylar için son gün 31 Ekim olarak ifade edildi. Başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI :   

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak

c) En az ilkokul mezunu olmak,

ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyetini icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

İlgili Makaleler