Personel Alımı

Başkanlık Resmen Duyurdu! Kadın ve Erkek 8 Bin Polis Alınacak!

Polis olmak isteyen binlerce vatandaş için yeni bir iş ilanı daha yayınlandı. Bugün yayınlanan ilana göre Polis Akademisi Başkanlığı 320 ‘si kadın ve erkek olmak üzere toplamda 8 Bin personel alımı yapacağını duyurdu. Polis olmak için ilanları ve şartları araştırmaya devam eden vatandaşlar için açıklanan ilana göre son başvuru tarihi 7 Ocak olarak ifade edildi. İşte Polis olmanın şartları…

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Polis olmak için ilk şart T.C. vatandaşı olmak,

Ardından Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Üstelik KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Şehit  veya  vazife  malullerinin  eş  veya  çocukları  için  POMEM  Giriş  yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü  eş  ve  çocuklarından  lisans mezunları  için  2020  veya  2021  yılları  içinde  yapılan  KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az   (48,00),   önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans  mezunu  olan  adaylar  önlisans  üzerinden  başvuruda  bulunamazlar.  Bu  şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

18-30 yaş arasında olmak

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık problemi olmamak,

Adayların ve Eşlerin

1)  Kasten  işlenen  bir  suçtan  dolayı  hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına  karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan  dolayı   devam  etmekte  olan  bir  soruşturma  veya  kovuşturma  bulunmamak  veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Adayın  kendisinin  ve  evli  ise  eşinin;  genelev,  birleşme  yeri,  randevuevi,  tek  başına fuhuş   yapılan   konut   ve   benzeri   yerlerde   çalışmış   veya   aracılık   ve   bekleyicilik   fiillerinde bulunmamış  olmak,  genel  ahlak  ve edebe  aykırı  mahiyette  her  türlü  yazılı,  sesli  ve  görüntülü eserleri,  kaydedildiği  materyale  bakılmaksızın üretmek  ve  satmaktan  veya  kumar,  uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Geçici  kayıt  tarihi  itibarıyla  herhangi  bir  siyasi  partiye  veya  siyasi  partilerin  yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak şartlarını taşıyan tüm adaylar başvurabilir.

İlgili Makaleler