Kamu Haberleri

Başvurular Başladı ! Lise Mezunu Jandarma Alımı Yapılıyor

Jandarma 2020 yılı subay ve astsubay öğrenci alımı için ön başvurular başladı. JAMYO ve JSGF subay ve astsubay alımı için ön başvurular başlarken şartları haberimizin devamında paylaşıyoruz..

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir duyuru yayımlanarak 2020 yılı JSGF ve JAMYO ön başvurularının başladığı ifade edildi. Buna göre YKS’den alınacak olan puan ile jandarma için başvurular başlayacak.

YKS ŞARTI

Konu ile ilgili olarak yayımlanan duyuruda başvuru için YKS şartı yer alıyor. Bunun için adayların öncelikle YKS’ye katılmaları ve kılavuzda istenilen puanı almaları gerekiyor. Yeterli puanı alan adaylar jandarma alımı için başvuru yapabilecek.

Duyuruda belirtilen YKS şartında ise şu ifadelere yer verildi:

“Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) [MYO için Temel Yeterlilik Testine (TYT), Fakülte için ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)] katılmış ve tespit edilen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak”

BAŞVURU DETAYLARI

Jandarma Astsubay isteyen adaylar TYT ‘ye , Jandarma subay alımına başvuru yapacaklar TYT ve AYT ‘ye başvuru yapacak. Bu bağlamda YKS başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.

Jandarma , astsubaylığı kazananlara 2 , subaylığı kazananlara 4 yıl eğitim verilecek. Alınacak olan personeller Jandarma bünyesinde göreve başlayacak. YKS ‘ye başvuru yapanlar, Haziran-Temmuz ayında Jandarma sayfası üzerinden açılacak ekranda başvurusunu yapacak.

ARANAN ŞARTLAR

Aranan genel şartlar ise şu şekilde belirtildi:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

– Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

– Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak.

– Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

– Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılmasını müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,

– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen diğer hususlara haiz olmak,

– Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

Jandarma alımı hakkında herhangi bir gelişme olduğunda adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir