Kamu HaberleriPersonel Alımı

Belediye Başkanlığına 5 ayrı kadroda kamu personeli alımı yapılıyor

Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2021 tarihli sayısında Rize Pazar Belediye Başkanlığının bir ilanı yayımlandı. Bu ilanda ilk defa atanmak üzere memur alımı yapılacağı belirtildi. Konu ile ilgili olarak Pazar Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Pazar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; ‘’Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’’ ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.”

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular 22 Şubat ile 24 Şubat arasında yapılacaktır. İlana başvuru yapacak olan vatandaşlar mesai saatleri içinde Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine teslim etmeleri sureti ile gerçekleştireceklerdir. Elektronik ortamda belediyenin (insankaynaklari@pazar.bel.tr) internet adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine gönderilecektir.

ARANAN ŞARTLAR 

Adaylarda aranan şartlar ise Pazar Belediye Başkanlığı tarafından şöyle belirtildi:

a) Türk Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler