Kamu HaberleriPersonel Alımı

Belediye Başkanlığına Mühendis, Zabıta, İtfaiye eri ve memur alım yapılacak

Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Mühendis, Zabıta, İtfaiye eri ve memur alım yapılacak.

Mühendis, Zabıta, İtfaiye eri ve memur alım bekleyenler için Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı memur alım ilanı yayımladı. KPSS 60 puan ile alım yapılacak memur alım ilanında hangi adayların işe alınacağı açıklandı. Memur alım ilanı detayları haberimizde…

BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 FARKLI MESLEKTE MEMUR ALIM YAPACAK

Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı Mühendis, Zabıta, İtfaiye eri ve memur alım ilanı yayımladı. Yayımlanan memur alım ilanında, “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre başvuru şartlarını taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” denildi.

BAŞVURU ADRESİ VE TARİHİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 19.04.2021 – 23.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Belediyemiz Termal İlçesi, Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir. Elektronik ortamda belediyenin admin@termal.bel.tr internet adresine gönderilecektir. Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

MEMUR ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru ve İtfaiye eri için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler