Personel Alımı

Belediye Bünyesinde Boş Kadrolara Memur Alımı Yapılıyor

Evreşe Belediyesi, gerekli şartları yerine getirmeleri kaydıyla açtığı boş kadrolara memur istihdam edecektir. Gerekli bütün bilgileri ve başvuru kılavuzunu haberimizde bulabilirsiniz.

Evreşe Belediye Başkanlığı altında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa uygun olarak işe alınmak üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği şartlarına bağlı olarak unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer hükümleri yerine getirmek kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur istihdam edilecektir.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; başvuruda gerekli belgeleriyle 27 Nisan 2020 tarihinde 1 Mayıs 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvurularını Evreşe Belediyesine getirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru belgelerini elektronik ortamda Belediyenin http://www.evrese.bel.tr/ adresine girerek yapabilecektir. Başka bir seçenek olarak da şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Evreşe Belediyesine başvurularını iletebileceklerdir. Eğer eksik bilgi veya belge varsa, başvuru değerlendirilmeyecektir ve postayla yapılan başvurular gecikirse kabul edilmeyeceklerdir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

1)Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

7)Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ila edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru kılavuzu ve gerekli belgeler için tıklayınız.

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.