Personel Alımı

Belediye Bünyesinde En Az Lise Mezunu 300 Personel Alımı Yapılacak

Anakra Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından önemli bir ilan yayımlanarak 300 personel alımı yapılacağı ifade edildi. İtfaiye eri kadrosunda gerçekleştirilecek olan personel alımında en az lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Ayrııca başvurular 1 Temmuz'da başlayacak ve 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlanarak en az lise mezunu itfaiye eri kadrosunda 300 personel alımı yapılacağı lise mezunu personel alımında KPSS en az 55 puan önlisans eğitim seviyesi için KPSS en az 60 puan şartı aranmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği açıklandı. İşte aranan şartlar:

● Türk Vatandaşı olmak,

● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

● Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar işlemlerini 1 Temmuz ile 10 Temmuz arasında gerçekleştireceklerdir. Başvurular aşağıda belirtilen belgeler ile ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU BELGELERİ

İşte başvuru belgeleri:

● Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

● Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, ● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

● 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

● Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı)

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler