Kamu HaberleriPersonel Alımı

Belediye bünyesinde memur, trafik memuru, şoför ve zabıta memuru alınıyor

Rize Pazar Belediye Başkanlığı tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi web adresi üzerinden bir ilan yayımlandı. Bu ilanda memur, tahsildar, belediye trafik memuru, şoför, zabıta memuru alımı yapılacağı belirtildi. Söz konusu ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Pazar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; ‘’Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’’ ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.”

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular 22 Şubat’ta başlayacak ve 24 Şubat’a kadar devam edecek. Başvuru yapacak olan vatandaşlar kılavuzda belirtilen belgeler ile saat 16:00’a kadar Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine teslim etmeleri suretiyle gerçekleştirilecektir.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu doğrultuda aranan şartlar şöyle oldu:

İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a)-Türk Vatandaşı olmak.

b)-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f)-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g)-Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.

İlgili Makaleler