Kamu HaberleriPersonel Alımı

Belediye bünyesine en az lise mezunu memur alımı yapılıyor!

Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlanarak en az lise mezunu memur alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilanda mimar, zabıta memuru ve düz memur alımı yapılacağı ifade edildi.

İLANIN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili olarak ilanın açıklamasında “Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını kılavuzda belirtilen başvuru belgeleri ile yapacaklardır. Başvurular 15 Şubat 2021 ile 22 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapacak olan vatandaşlar Hürriyet Mahallesi Okul caddesi No: 2 Elbeyli – KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne belgeleri teslim etmek sureti ile başvurularını yapacaklardır.

ARANAN ŞARTLAR

Ayrıca ilanda adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartları ise şöyle belirtildi:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.

İlgili Makaleler