İşkur İş İlanları

Belediye İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapacak!

İzmir Karabağlar Belediyesi 30 personel alımı için ilan verdi. Belediye tarafından verilen ilanda en az ilkokul mezunu olan vatandaşların başvuruda bulunabileceği belirtildi. 15 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan ilana başvurular 19 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek.

İzmir Karabağlar Belediyesi beden işçisi kadrosunda 30 personel alımı yapacak. En az ilkokul mezunu olan vatandaşlar ilana başvuruda bulunabilecekler. Belediye tarafından verilen ilanda 18-45 yaş arasında olan vatandaşların başvuruda bulunabileceği belirtildi. Belediye başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4. Müracat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 45 yaşını bitirmemiş olmak,
5. Askerlik hizmetini fiilen yapmış, muaf veya tescilli olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,
7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
8. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
9. Karabağlar ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak,
10. Adaylar bütün duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) Karabağlar Belediyesi internet sayfası olan http://www.karabaglar.bel.tr/ adresinden takip edeceklerdir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kimlik Fotokopisi
2. Sağlık Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
3. Diploma Fotokopisi
4. Nüfus Kayıt Örneği
5. Yerleşim Yeri Belgesi
6. Adli Sicil Kaydı
7. Askerlik Durum Belgesi
NOT1:: Fotokopisi ibraz edilecek belgelerin asıllarının başvuru sırasında adayların yanında bulunması gerekmektedir.
NOT2:Koronavirüs önlemleri nedeni ile www.iskur.gov.tr adresinden e-devlet üzerinden ve Alo 170 den başvuru yapılabilecektir.
NOT:İlan geçici işçi statüsünde olup yıl sonunda iş sona erecektir.

Başvuru yapmak için tıklayınız. 

İlgili Makaleler