Belediye önlisans ve lisans mezunu zabıta memuru alımı yapacak!

Meram Belediye Başkanlığı boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapacak. Kadrolara önlisans ve lisans mezunu olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Peki, belediyeye başvurular hangi tarihler arasında yapılacak? İşte ilan detayları…

Meram Belediye Başkanlığı önlisans ve lisans mezunu zabıta memuru alımı yapacak. Belediye tarafından verilen personel alım ilanında, adayların KPSS en az 70 puana sahip olması gerektiği belirtildi. İlanda belirtilen diğer başvuru şartlarını taşıyanlar 21 Eylül 2020 ile 25 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kadrolara başvuranlar arasından seçilenler, sözlü ve uygulamalı sınav yöntemi ile belirlenecek.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. Başvuruda bulunacaklisans mezunu adayların 2018-KPSSP3, Önlisans mezunu adaylarınise 2018-KPSSP93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olması gerekmektedir,

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.)

4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Formu ile başvuruda bulunulacaktır. (Başvuru Formu,Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden yada Belediyemizin www.meram.bel.trinternet adresinden temin edilebilecektir.) Başvuru formuna ayrıca aşağıdaki belgeler eklenecektir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

3. Diploma veya MezuniyetBelgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nininternet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylarınyapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

1. Başvuru formunu,eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte, 21.09.2020 – 25.09.2020 tarihleri arasında(09:30-16:30 saatleri arasında) Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,

2. Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Merkez Hizmet Binasında bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvurular sadece şahsen yapılacak olup posta ve e-postayoluylayapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler