Personel Alımı

Belediye Ve Bakanlıklar Yeni İş İlanları Yayınladı!

Belediyeler ve Bakanlıklar iş arayan ve kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar için her gün yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Resmi internet adresinde paylaşan kurumlar şartlarını yerine getiren adayları bünyesinde çalıştırıyor. Sözleşmeli veya kadrolu personel alımı yapan kurum ve kuruluşlar da çalışmak isteyen adayların şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. İşte belediye ve bakanlıkların bazı personel alım ilanları…

Karaburun Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere KPSS 60 puan Memur alımı
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 25 personel alımı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ Uzman Personel Seçme ve Giriş Sınavı

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapılacaktır.

  1. Seçme Sınavı; kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 Uzman Personel, “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” pozisyonunda görevlendirilecektir.
ALAN BÖLÜM ADET
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, sistem mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, matematik, istatistik, kontrol ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak 2

Giriş Sınavı; açıktan istihdam edilecek personele uygulanacak olan sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlan 13 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

SIRA NO BÖLÜM ADET
1 Hukuk 2
2 Matematik, İstatistik, İstatistik-Matematik 2
3 İktisat,  Maliye, Ekonomi, Maliye ve Ekonomi 2
4 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1
5 Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Yüksek Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği 2
6 Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği 2
7 İletişim Fakültelerinin Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Medya ve İletişim, Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar Bölümleri 1
8 Biyoloji, Kimya, Biyoloji-Kimya 1
TOPLAM 13
Kütahya İli Gediz Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp
başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara  sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a)  İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  Ön  Lisans  2020-KPSS  P93  ve  Lisans  2020-KPSS  P3 türünde   Kamu   Personeli   Seçme   Sınavından   (KPSS)   alım   yapılacak   unvanların   karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin  konularda  kurumlarca  açılan  en  az  60  saatlik  hizmet  içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
ç)  Mühendis  kadrolarına  başvuracak  adaylar  için;  13.10.1983  Tarihli  ve  2918  sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  •  Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde kabul edilecektir.

İlgili Makaleler