Personel Alımı

Belediye’de Çalışmak İsteyenler! O İlde Personel Alımı Başladı

Belediyede iş arayan binlerce vatandaş için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi olarak yayınlanan ilana göre Çankırı Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak. İlana göre 1 Mühendis alacağını duyuran belediye, kadın ya da erkek KPSS sınavından en az 55 puan almış olma şartı koştu. Son başvuru tarihi bugün mesai bitimine kadar olduğu ifade edildi.

GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak ve Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2020-KPSSP3 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İlgili Makaleler