Personel Alımı

Belediyede İş Arayanlar Dikkat! Sınavsız Personel Alımları Başladı!

Çankırı ilinde bulunan Yaylıkent Belediyesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Belediye 1 mühendis alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre KPSS sınavından en az 55 Puan alma şartı koşan Belediye ‘nin son başvuru tarihi 7 Ocak olarak ifade edildi. İlanın genel ve özel şartları nelerdir? Kimler başvurabilir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayınlanan ilana göre başvuracak adayda en önemli şart Türk vatandaşı olmak ve Kamu haklarından mahrum bulunmamak olarak belirlendi. bu şartların dışında;

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2020-KPSSP3 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İlgili Makaleler