İşkur İş İlanları

Beykoz Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları

İŞKUR'da Beykoz Belediyesi tarafından verilen ilanda 1 Haziran ile 10 Haziran 2020 tarihleri arasında zabıta memuru alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Zabıta memuru alımına dair şartlar da açıklandı. Belediye tarafından 50 zabıta memuru istihdam edilecek. İlanın genel şartları, gerekli belgeler ve diğer bütün detayları haberimizde paylaşacağız...

Beykoz Belediyesi tarafından verilen ilanda zabıta memurluğuna başvuran adaylarda KPSS puanı aranıyor. Belediyenin boş kadrolara atama yoluyla istihdam edeceği 50 zabıta memurunun şartlarının paylaşıldığı ilana dair merak edilenleri haberimizde paylaştık.

MÜRACAAT GENEL ŞARTLARI

-Türk vatandaşı olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 01/06/2020’den 10/06/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No: 41 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ADAYLARIN İLETMESİ GEREKEN BELGELER

Başvuru sırasında;

-Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir.

-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

-Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.beykoz.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

SINAVIN GERÇEKLEŞECEĞİ YER VE ZAMANI

-Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 01/07/2020 Pazartesi günü Saat 10:00 başlamak üzere Beykoz Belediye Başkanlığı Gümüşuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No: 41 Beykoz-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.

-Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

-Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

SINAVDA ÇIKACAK KONULAR

a) Sözlü sınav;

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

– Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsar.

b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler