Önemli Başlıklar

Big-Bag Torbalı Kuru Çay Nakliye İhalesi Yapılacak!

Big-Bag Torbalı Kuru Çay Nakliye İhalesi ile ilgili 10 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan yayınlandı. İhale ile ilgili ilanda şu bilgilere yer verildi.

Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

1. Fabrikamızdan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 3.000 Ton Yarı Mamul (torbalı) Kuru Çay Nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2. Bu işe ait ihale dokümanı, Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sümer Köyü Merkez Mevkii No: 66/1/3 Fındıklı-RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.12.2020 Pazartesiye kadar Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğü / Sümer Köyü Merkez Mevkii No: 66/1/3 Fındıklı-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 de açılacaktır.

4. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7. İhale, Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

8. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Makaleler